หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ฟิลิปปินส์ไม่สามารถใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้ากรณีพิพาทบุหรี่นำเข้ากับไทยได้ เหตุกรณีพิพาทยังไม่สิ้นสุด

24 กุมภาพันธ์ 2020 (จำนวนคนอ่าน 341)

กระทรวงพาณิชย์ เผย ไทยเดินหน้าค้านการขอใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้ากรณีพิพาทบุหรี่นำเข้าของฟิลิปปินส์ ชี้ ฟิลิปปินส์ไม่สามารถทำได้ เหตุคดียังอยู่ในชั้นอุทธรณ์ และกรณีพิพาทยังไม่สิ้นสุด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่ฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อขอใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้าไทยในคดีพิพาทบุหรี่นำเข้า โดยฟิลิปปินส์จะขอระงับการให้สิทธิประโยชน์หรือขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากไทย เป็นมูลค่ากว่า 17,800 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากเห็นว่าไทยยังไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของ WTO ในกรณีพิพาทเรื่องการประเมินราคาศุลกากรกับสินค้าบุหรี่นำเข้าจากฟิลิปปินส์นั้น ฝ่ายไทยได้ยื่นโต้แย้งการกระทำของฟิลิปปินส์ต่อ WTO แล้ว โดยเห็นว่าฟิลิปปินส์ยังไม่สามารถใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้าไทยได้ เนื่องจากคดียังอยู่ในชั้นอุทธรณ์และการพิจารณาคดียังไม่ถึงที่สุด แม้ฟิลิปปินส์จะอ้างว่าขณะนี้เกิดวิกฤติใน WTO ที่ทำให้ไม่สามารถตั้งสมาขิกองค์กรอุทธรณ์ 6 ใน 7 คน แทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ จึงจำเป็นต้องเดินหน้าขอใช้สิทธิตอบโต้ไทย โดยไม่รอผลการตัดสินชั้นอุทธรณ์

นางอรมน กล่าวถึงการดำเนินการของฝ่ายไทยในเรื่องนี้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ซึ่งรวมถึงกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และฝ่ายไทยได้ยื่นหนังสือถึงประธานองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO เพื่อคัดค้านการขอใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้าของฟิลิปปินส์แล้ว โดยเห็นว่าการดำเนินการของฟิลิปปินส์เป็นการข้ามขั้นตอนตามกระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO และริดรอนสิทธิของไทยในกระบวนการระงับข้อพิพาท ซึ่งฟิลิปปินส์จะไม่สามารถใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้าไทยได้ จนกว่ากรณีพิพาทจะถึงที่สุด โดยปัจจุบันกรณีพิพาทดังกล่าวยังอยู่ในชั้นอุทธรณ์ของ WTO จึงยังไม่ทราบผลการพิจารณาว่าฝ่ายใดจะแพ้หรือชนะ ดังนั้น คำร้องขอใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้าของฟิลิปปินส์จึงไม่ถูกต้อง และฝ่ายไทยจะคัดค้านและโต้แย้งเรื่องนี้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ กรณีพิพาทเรื่องการประเมินราคาศุลกากรสินค้าบุหรี่นำเข้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2551 โดยฟิลิปปินส์ฟ้องว่า ไทยมีการประเมินราคาสินค้าบุหรี่นำเข้าจากฟิลิปปินส์ที่ไม่สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ของ WTO  ซึ่งไทยได้ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ โดยมีกรมศุลกากรเป็นประธาน และปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างอุทธรณ์คำตัดสินเรื่องนี้ กรณีพิพาทจึงยังไม่สิ้นสุด

ที่่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์