หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สปป. ลาว นำเข้าจากไทยอันดับ 1 ในเดือน ธ.ค. 2562

21 กุมภาพันธ์ 2020 (จำนวนคนอ่าน 953)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนําเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน ธันวาคม 2562 สปป. ลาวมีมูลค่าการนําเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 988 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 455 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนําเข้าประมาณ 534 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ทั้งนี้ มูลค่าการนําเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่า การส่งออกไฟฟ้า

ในเดือน ธันวาคม 2562 สินค้าส่งออกสําคัญของ สปป. ลาว ได้แก่

-ทอง 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-เยื่อไม้และเศษกระดาษ 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-ทองแดงและผลิตภัณฑ์จากทองแดง 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-ยางพารา 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-โคและกระบือ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-ทองผสมและทองแท่ง 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-กล้วย 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-เครื่องดื่ม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-มันสําปะหลัง 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-เครื่องนุ่งห่ม 19 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ 

โดยส่งออกไปยัง

-จีนมูลค่าประมาณ 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-เวียดนามประมาณ 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-ไทยประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-อินเดียประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-ญี่ปุ่นประมาณ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านําเข้าที่สําคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วย

-เครื่องจักรกล 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-น้ำมันดีเซล 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-เหล็กและอุปกรณ์ที่ทําจากเหล็ก 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-ยานพาหนะ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-สัตว์มีชีวิต 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-เครื่องดื่ม 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-พลาสติกและของใช้ที่ทําจากพลาสติก 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-อะไหล่รถยนต์ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

โดยนําเข้าจากประเทศ

-ไทยมูลค่าประมาณ 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-จีนประมาณ 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-เวียดนามประมาณ 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-ญี่ปุ่นประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-สหรัฐอเมริกา ประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ถึงอย่างไรก็ตาม สถิติการนําเข้าและส่งออกเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือน พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.88 โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.31 และการนําเข้าลดลงร้อยละ 15.9 สปป. ลาวขาดดุลการค้าลดลงร้อยละ 69.96 ในขณะเดียวกัน มูลค่าการนําเข้าและส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสําคัญเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือน พฤศจิกายน 2562 พบว่า การส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.57 เวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.34 และไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.45

 

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว วันที่ 31 ม.ค. 2563

https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=:1892

ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์