หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
มาเลเซียเน้นทำงานเป็นกลุ่ม

15 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4831)


ควรตระหนักถึงการทำงานเป็นกลุ่ม เนื่องจากวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย คือ การทำงานเป็นกลุ่ม สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง คือ ความต้องการของทั้งกลุ่มมากกว่าบุคคลใด ๆ การยกย่องบุคคลใดๆ หรือการให้รางวัลเฉพาะเจาะจง อาจก่อให้เกิดความลำบากใจภายในกลุ่ม


โดย สำนักงาน ก.พ.กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์