หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ต่างประเทศไทยจะร่วมการประชุม รมต.ต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-19

20 กุมภาพันธ์ 2020 (จำนวนคนอ่าน 300)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนเวียงจันทน์  สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 5 และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 5 ซึ่งจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน เข้าร่วม จะทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี แม่โขง - ล้านช้าง ค.ศ. 2018-2022 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (Progress Report) รับฟังแนวทางการดำเนินนโยบายต่อกรอบความร่วมมือดังกล่าวจากรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก รวมทั้งเตรียมการจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดเวียงจันทน์  สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2563 ในโอกาสนี้ ที่ประชุมจะพิจารณารับรองเอกสารผลลัพธ์ 1 ฉบับ ได้แก่ แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 5  (Joint Press Communiqué of the 5th MLC Foreign Ministers’ Meeting)

ในโอกาสการเยือนเวียงจันทน์ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังจะได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมาตรการเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตลอดจนแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนเพื่อรับมือและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยไทยจะมีบทบาทให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดในไทยและมาตรการการควบคุมการระบาดของไทยด้วย

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์