หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-สหภาพยุโรป มุ่งหวังรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้า

18 กุมภาพันธ์ 2020 (จำนวนคนอ่าน 228)

(17ก.พ. 2563) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและยินดีที่ได้พบกับนายปีร์กะ ตาปีโอละ (H.E. Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ABC) พร้อมขอบคุณที่ให้ความสนใจในศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นการบริหารประเทศของรัฐบาล ซึ่งได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศในทุกๆ ด้านอย่างเต็มที่ ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการบริหารประเทศเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง สังคมที่ปรองดอง และบ้านเมืองที่มีเสถียรภาพ
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 และ Thailand +1 ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน เพื่อรองรับการลงทุนจากนักลงทุนไทยและต่างชาติ ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

โดยมีนโยบาย "Bio-Circular-Green Economy” หรือ โมเดล BCG เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง โดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สละเวลาให้เข้าพบ ซึ่งในการนำผู้แทนภาคเอกชนยุโรปจากหลากหลายสาขาบริษัทมาเข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยในการลงทุน

 

นอกจากนี้ มุ่งหวังว่า ไทยกับสหภาพยุโรปจะรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้า เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปให้ครอบคลุมทุกมิติ
 
ขณะเดียวกัน นายโดนัลด์ เคแนก (Mr. Donald Kanak) ประธาน EU-ABC ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพต่อการค้าและการลงทุน รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางเพื่อขยายธุรกิจไปในระดับภูมิภาค พร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของบริษัทยุโรปที่จะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะใน EEC
 
ระหว่างการหารือ นายกรัฐมนตรียังเปิดโอกาสให้ผู้แทนภาคเอกชนสหภาพยุโรป ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผู้แทนภาคเอกชนยุโรป แสดงความขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวนโยบายเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ นักธุรกิจยุโรปเชื่อมั่นและประสงค์จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
 
ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างเต็มที่ ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอให้ EU-ABC เป็นสื่อกลางส่งต่อข้อมูลด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจและแผนการลงทุนของไทยให้กับภาคเอกชนยุโรป
 
อนึ่ง คณะผู้แทน EU-ABC ที่เข้าเยี่ยมคารวะ ประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัทข้ามชาติของยุโรป 20 แห่ง ซึ่งมีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่ เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ในสาขาสินค้าอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ การเงินการธนาคาร ยานยนต์ การประกันภัย โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ TV ออนไลน์ และบริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

 

ที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์