หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทยร่วมมือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

17 กุมภาพันธ์ 2020 (จำนวนคนอ่าน 524)

(17 ก.พ. 2563) เวลา 11.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายฉู ตงหยู (Mr. Qu Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Director of Food and Agriculture Organization of United Nation: FAO) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยยืนยันความพร้อมของไทยที่จะทำงานร่วมกับ FAO อย่างใกล้ชิด เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และภูมิภาคต่อไป พร้อมทั้งขอบคุณต่อการสนับสนุนของ FAO ในการจัดตั้งวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ด้วย

ผู้อำนวยการใหญ่ FAO แสดงความชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะประธานอาเซียนประจำปี 2562 และขอบคุณไทยที่ให้การสนับสนุน FAO มาโดยตลอด พร้อมทั้งขอให้ไทยพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 35 ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข้อริเริ่ม Hand in Hand Initiatives (HIHI) ซึ่งเป็นกลไกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยผู้อำนวยการใหญ่ FAO ขอให้ไทยสนับสนุนประเทศเป้าหมายในภูมิภาคที่มีอัตราความยากจนและความหิวโหยในระดับสูง ให้จับคู่กับประเทศที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีให้การสนับสนุนหลักการของข้อริเริ่มนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ FAO พิจารณาเรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทย เนื่องจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การเพิ่มมูลค่าสินค้าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและกระจายรายได้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ FAO ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีข้อริเริ่มในด้านนโยบายใหม่ๆ การทำฟาร์มดิจิทัล รวมทั้งแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรในรูปแบบเดิมให้เป็นสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกต่อไป

 

 

 

ที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์