หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เชิญชวนผู้สนใจร่วมเวทีสัมมนาเรื่อง “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP ”

13 กุมภาพันธ์ 2020 (จำนวนคนอ่าน 109)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ขึ้นที่ ห้องแสนสุข 3 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การจัดเวทีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความตกลง RCEP ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงการเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลงและการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ URL : regis.dtn.go.th (รหัสสำหรับการลงทะเบียน : 9000) ภายในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมเจรจาการค้าระว่างกประเทศ จะรับผิดชอบค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ นายปรัชญา แดงประดับ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 7513

สำหรับความตกลง RCEP หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP เป็นการตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับล่าสุด ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูง ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีน และอินเดีย ซึ่งความตกลง RCEP ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของอาเซียนที่ต้องการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นในภูมิภาค โดยอาเซียนจะสามารถใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งในการเชื่อมโยงการค้า และการลงทุนระหว่างกัน อีกทั้งจะส่งเสริมให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของภูมิภาค และสร้างพลังที่จะต่อสู้กับประเทศมหาอำนาจในสงครามทางการค้าที่นับจะทวีคูณและเข้มข้นขึ้น

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์