หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ปี 2563 E-commerce เวียดนามมุ่งสู่มูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

11 กุมภาพันธ์ 2020 (จำนวนคนอ่าน 1548)

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เวียดนาม (E-commerce) เป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นรองเพียงอินโดนีเซีย รายงาน e-Commerce SEA 2019 จัดทำโดย Google และ Temasek ระบุว่า ปัจจุบัน E-commerce เวียดนามมีมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 81

 

ตลาด E-commerce เวียดนามที่เติบโตตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน กอปรกับจำนวนประชากร 95 ล้านคน และมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนมาก เป็นพื้นฐานให้คาดการณ์ได้ว่า ในปี 2563 ตลาด E-commerce เวียดนามอาจมีมูลค่าสูงถึง 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ รายได้จาก E-commerce ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของมูลค่ารวมการค้าปลีกของเวียดนาม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.6 ในปี 2561

 

นาย Dang Hoang Hai อธิบดีกรมตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามได้รับการประเมินเป็นหนึ่งในประเทศที่ E-commerce เติบโตเร็วที่สุดในโลก ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 35 ต่อปี สูงกว่าญี่ปุ่น 2.5 เท่า และมีผู้ประกอบการที่ปรับใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต 2.1 เท่า นอกจากนี้ ยังพบว่า ธุรกิจ SMEs ในเวียดนามที่ใช้งบลงทุนร้อยละ 30 ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการลงทุนมีรายได้มากกว่า SMEs ทั่วไป 9 เท่า

 

อย่างไรก็ดี ตลาด E-commerce เวียดนามยังประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ความขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน เวลาจัดส่งสินค้า เอกสารด้านศุลกากร ค่าใช้จ่าย และบริการติดตามและตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ยังไม่พัฒนา โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามจะเสนอแก้ไขและเพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดการกับผู้ให้ข้อมูลสินค้าปลอม ไม่มีแหล่งกำเนิดสินค้าอย่างชัดเจน และสินค้าที่ห้ามขายออนไลน์


ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์