หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 จะก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 7 โครงการ

30 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 359)

เมื่อ 28 ม.ค.63 กำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่12) ร่วมกับกำลังพลจากกองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพอินเดีย เข้าพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการก่อสร้างในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 จะดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 7 โครงการ โดยมีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลจากกองทัพสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน และอินเดีย ในพื้นที่ต่างๆ 

โครงการช่วยเหลือประชาชน เป็นโครงการที่มีส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกำลังพลมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

สำหรับโครงการฯ ทั้ง 7 โครงการมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ 1 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดย กองทัพเรือ (พัน กสพ.สอ.รฝ) กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี และกองทัพมาเลเซีย

โครงการที่ 2 โรงเรียนวัดเขาตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดย กองทัพเรือ (พล.นย.) กองทัพสหรัฐอเมริกา และ กองทัพอินโดนีเซีย

โครงการที่ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.12) กองทัพสหรัฐอเมริกา และ กองทัพอินเดีย

โครงการที่ 4 โรงเรียนบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.34) กองทัพสหรัฐอเมริกา และ กองทัพสิงคโปร์

โครงการที่ 5 โรงเรียนบ้านวังไทร อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดย กองทัพบก (พล.พัฒนา 3) กองทัพสหรัฐอเมริกา และ กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น

โครงการที่ 6 โรงเรียนบ้านดงข่อย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดย กองทัพอากาศ (ชย.ทอ.) กองทัพสหรัฐอเมริกา และ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน

โครงการที่ 7 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดย กองทัพบก (ช.พัน4 พล.ร.4) และ กองทัพสหรัฐอเมริกา

ที่มา Cobra Gold 2020 HCA


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์