หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.แรงงาน หารือทูต EU เรื่องความร่วมมือแรงงาน

27 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 295)

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr.Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรป และคณะ ที่มาเข้าพบเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยการหารือในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานที่รัฐมนตรีฯ ให้ความสำคัญ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่ยังดำเนินการอยู่ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นโครงการที่วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ จากการตกเป็นเหยื่อแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ อันได้แก่ โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to shore rights Project) โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม: สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน (Safe&Fair: Realizing women worker’s rights and opportunities in the ASEAN region Project) และโครงการการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย (Responsible Supply Chains in Asia) รวมถึงกำหนดการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยเฉพาะประเด็นรูปแบบที่เหมาะสมของความร่วมมือด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบในอนาคต

ที่มา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์