หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุม Political Consultation Group ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๗

22 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 148)

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายเหวียน ก๊วก สุง (H.E Mr. Nguyen Quoc Dung) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เป็นประธานร่วมในการประชุม Political Consultation Group ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๗

ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุน การเงิน ความเชื่อมโยง การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหม ความร่วมมือในการแก้ไขประมงผิดกฎหมาย (IUU) ความร่วมมือด้านแรงงาน วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP)

นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่เป็นที่สนใจร่วมกัน เช่น ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โดยผลการประชุม Political Consultation Group ครั้งนี้มีส่วนสำคัญยิ่งสำหรับการกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเวียดนามในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความเข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) ซึ่งจะนำไปขยายผลสำหรับเตรียมการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อร่วมการประชุม Joint Cabinet Retreat ครั้งที่ ๔ ที่เวียดนามในปีนี้ต่อไป

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายเหวียน ก๊วก สุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศด้วย

 

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์