หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
มุ่งพัฒนาพลังงาน ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานอาเซียน

21 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 607)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การขับเคลื่อนพลังงานเป็นเรื่องของความมั่นคงระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจุบันพลังงานทดแทน จะมีศักยภาพ แต่ต้นทุนค่อนข้างสูง แถมคู่แข่งอย่างประเทศข้างเคียงก็มีค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าประเทศไทยด้วย 

ดังนั้น กระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan) หรือที่เรียกกันว่า แผน PDP  เป็นแผนแม่บทในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ว่าด้วยการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว 15 -20 ปี 

เพื่อสร้างความมั่นคงและความเพียงพอต่อความต้องการใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งกระทรวงพลังงานกำลังบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล ในส่วนของนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนที่เน้นทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผสมผสานกับต้นทุนไฟฟ้าของทั้งประเทศ ที่ต้องซื้อจากแหล่งต่างๆ ให้มีต้นทุนที่ถูกพอจะถัวเฉลี่ย และมีเป้าหมายระยะยาวในการที่โรงไฟฟ้าชุมชนที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งภาระให้กับพี่น้องประชาชน ที่จะต้องดูแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan) หรือแผน PDP  ประกอบในการบริหารต้นทุนค่าไฟของทั้งประเทศ ซึ่งในหลักการแล้วโรงไฟฟ้าชุมชนที่ทางกระทรวงพลังงานเสนอมีสัดส่วนไม่มาก เมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตทั้งระบบของประเทศ 

ทั้งนี้ การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง จะช่วยลดการพึ่งพาและการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น ยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศ หากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเหล่านี้มีต้นทุนถูกลง จะสามารถพัฒนาให้เป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานของอาเซียน

 


ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์