หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เมืองดาเวา เดล ซูร์ ตั้งศูนย์แล็บสกรีนมะม่วงเพื่อส่งออก

20 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 197)

เมืองดาเวา เดล ซูร์ เตรียมสร้างห้องปฏิบัติการ สำหรับการตรวจสอบระดับสารเคมีตกค้างในมะม่วงเพื่อรองรับการส่งออกไปยังประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรก และตลาดอื่นๆ ต่อไป

นาย Delia M. Ayano ผู้อำนวยการภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมในเมืองดาเวา เดล ซูร์ กล่าวว่า มีกลุ่มผู้ประกอบการวางแผนที่จะส่งออกมะม่วงไปยังต่างประเทศ ซึ่งห้องปฏิบัติการจะช่วยตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดต่างประเทศกำหนด โดยกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการร่างข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ เมืองดาเวา เดล ซูร์ เป็นเมืองที่มีผลผลิตมะม่วงมากถึงร้อยละ 77 จากผลผลิตมะม่วงทั้งหมด นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งสภามะม่วงระดับภูมิภาคเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้รัฐบาลฟิลิปปินส์โดยองค์การพัฒนามินดาเนา ได้ลงนามในโครงการร่วมระยะเวลา 3 ปี กับ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ และ NZ G2G Partnership Ltd. เพื่อการส่งออกมะม่วง และศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับการตั้งค่าระบบการประกันคุณภาพสำหรับมะม่วงสดเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ผลกระทบ/โอกาส/แนวทางการปรับตัว 

ฟิลิปปินส์ได้มีการกำหนดพื้นที่ปลูกมะม่วงตามภูมิภาคต่าง ๆ และเป็นประเทศ ที่ส่งออกมะม่วงในลำดับ ต้นของโลก ฟิลิปปินส์มีการพัฒนาและการคิดค้นพันธุ์ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของมะม่วงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศนำเข้าต่าง ๆ มีความเข้มงวดในเรื่องมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องสารตกค้าง ดังนั้น การจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสารเคมีตกค้างให้เป็นไปตามมาตรฐานจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันมะม่วงของฟิลิปปินส์ในตลาดโลก ฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าและคู่แข่งผลไม้ที่สำคัญของไทยทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ดังนั้น ภาคการผลิตผลไม้ของไทยควรพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ผลไม้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของ สินค้าผลไม้ไทยที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก สำหรับการนำเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามี เพียง 2 ชนิด ได้แก่ มะขามและลองกอง ซึ่งฟิลิปปินส์ให้เหตุผลการห้ามนำเข้าผลไม้สดต่าง ๆ จากประเทศไทย เนื่องจากสินค้าของไทยมีแมลงวันผลไม้ แต่เหตุผลที่แท้จริงน่าจะเนื่องจากผลไม้ที่ไทยผลิตฟิลิปปินส์ก็สามารถผลิต ได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์ไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าผลไม้แปรรูปและน้ำผลไม้ต่าง ๆ ประกอบกับกระบวนการ และเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปผลไม้ชนิดต่าง ๆ ของฟิลิปปินส์ยังไม่ค่อยก้าวหน้าและทันสมัยมากนัก รวมทั้งชาว ฟิลิปปินส์มีทัศนคติที่ดีมากต่อผลไม้ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพิจารณาขยายตลาดกลุ่มสินค้า ผลไม้แปรรูปและน้ำผลไม้มายังประเทศฟิลิปปินส์ให้เพิ่มมากขึ้น หรือการเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุนกับ ผู้ประกอบการฟิลิปปินส์เพื่อขยายตลาดในกลุ่มสินค้าดังกล่าว

ที่มา สคต. กรุงมะนิลา 
        กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์