หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
ของขวัญที่ไม่ควรให้ชาวมาเลเซีย

30 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3795)

ไม่ควรให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับสุนัข เช่น ภาพหรือตุ๊กตาสุนัข รวมทั้งของขวัญที่มีแอลกอฮอล์หรือเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบ
 เนื่องจากขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม


โดย สำนักงาน ก.พ.


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์