หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทยร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสุลต่านโอมาน

17 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 51)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนรัฐสุลต่านโอมานเพื่อร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด (His Majesty Sultan Qaboos bin Said Al Said) ณ พระราชวัง Al-Alam กรุงมัสกัต โดยได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสุลต่าน ฮัยซัม บิน ฏอริก อาล ซะอีด (His Majesty Sultan Haitham bin Tariq Al-Said) สุลต่านแห่งโอมานพระองค์ใหม่ และในช่วงค่ำวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายยูซุฟ บิน อาลาวี บิน อับดัลลาห์ (His Excellency Mr. Yousuf bin Alawi bin Abdullah) รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศโอมาน และได้หารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีและประเด็นต่าง ๆ ด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

สุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด พระชนมพรรษา 80 พรรษา เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยสำนักพระราชวังโอมานได้ประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2563 และลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 40 วัน สุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด ทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2513 - 2563 ถือเป็นประมุขแห่งรัฐในกลุ่มประเทศอาหรับที่ทรงครองราชย์นานที่สุด


นอกจากนั้น ทรงเป็นที่เคารพของผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค โดยทรงเป็นผู้นำด้านสันติภาพและทรงดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วยความเป็นกลางเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาครัฐอ่าว และทรงได้รับการเทิดพระเกียรติว่า ทรงเป็นผู้นำที่พัฒนาให้รัฐสุลต่านโอมานมีเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ


ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์