หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 ที่บรูไนฯ

15 มกราคม 2020

(14ม.ค.63) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งจะเป็นร่างผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39
                   สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวแห่งบรูไนดารุสซาลามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39 (ASEAN Tourism Forum: ATF 2020) ระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2563 ณ เมืองบันดาเสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม โดยมีการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2563 ประกอบด้วย

1) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 ในวันที่ 15 มกราคม 2563

2) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 มกราคม 2563  

3) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ครั้งที่ 19 ในวันที่ 16 มกราคม 2563

โดยในการเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าว เลขาธิการอาเซียนด้านการท่องเที่ยวในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุมฯ ได้ยกร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Media Statement) ซึ่งจะเป็นร่างผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนดังกล่าวในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39 และจะมีการแถลงข่าวร่วมกันของรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในวันที่ 16 มกราคม 2563

ทั้งนี้ การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum: ATF) เป็นความร่วมมือกันภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียว (One Destination)

โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะเวียนกันตามตัวอักษรของประเทศสมาชิก

 

 

ที่มา www.thaigov.go.th
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์