หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม. นำเยาวชนต้นแบบที่ชนะเลิศจากการแข่งขันแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน เข้าพบและนำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี

14 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 563)

พม. นำเยาวชนต้นแบบที่ชนะเลิศ อันดับที่ 1 และ 2 จากการแข่งขันแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน เข้าพบและนำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (14 ม.ค. 63) เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้บริหารกระทรวง พม. นำเยาวชนต้นแบบเข้าพบและนำเสนอผลงานต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 1) ทีมแกะสลักหิมะวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เป็นสมัยที่ 2 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม (Best Creative Award) ด้วยผลงาน "รัก ยืน ยาว” จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2020 (12th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2020) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) ทีมแกะสลักหิมะวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลที่ 2 ด้วยผลงาน "พลังแห่งความสามัคคี” (Unity is Strength) จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2020 3) นักกีฬายูยิตสู นายภาณุวัฒน์ ดีนะตาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น จากเด็กติดเกมสู่แชมป์โลกกีฬา "ยูยิตสู” ซึ่งสามารถปลดหนี้ให้กับครอบครัวด้วยวัยเพียง 16 ปี และ 4) นักจัดกิจกรรมและกลุ่มแกนนำเยาวชน จำนวน 30 คน ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กทม.

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนของประเทศ โดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน รวมทั้งการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจแก่เด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ และการส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับทีมแกะสลักหิมะวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เป็นสมัยที่ 2 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม (Best Creative Award) ด้วยผลงาน "รัก ยืน ยาว” จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2020 (12th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2020) ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2563 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทีมแกะสลักหิมะวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแกะสลักหิมะเป็นรูปร่างของมังกร หงส์ และดอกบัว ที่มีลวดลายสวยงามในแบบลายไทย สื่อถึงความหมายระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน 70 ปี คือ หงส์ แทนสัญลักษณ์ประเทศไทย มังกร แทนสัญลักษณ์ประเทศจีน และดอกบัวสื่อความหมายถึงประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รางวัลที่ 2 จากการแข่งขันรายการดังกล่าว โดยทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ด้วยผลงาน "พลังแห่งความสามัคคี(Unity is Strength)” ด้วยการจำลองเหตุการณ์ในโลกจินตนาการของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในป่าหิมพานต์

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. โดย ดย. ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยพร้อมส่งเสริม สนับสนุน และเติมฝันเด็กและเยาวชนให้บรรลุเป้าหมายภายใต้แนวคิด "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” เพราะเด็กและเยาวชนจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป 

ที่มา www.thaigov.go.th       

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์