หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ต่างประเทศ กล่าวปาฐกถากิจกรรม ASEAN Talk กรุงมาดริด

26 ธันวาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 577)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานอาเซียน ได้กล่าวปาฐกถาในกิจกรรม ASEAN Talk หัวข้อ "ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป: การส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อความยั่งยืน” ที่โรงแรม Hesperia Hyatt Regency กรุงมาดริด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริดร่วมกับสถาบัน Elcano Royal Institute ซึ่งเป็น think tank ด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศที่สำคัญของสเปน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสเปนและสหภาพยุโรป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก รวมถึงสหภาพยุโรป โดยเฉพาะผ่านการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในมิติต่าง ๆ ภายใต้ แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 กับยุทธศาสตร์เชื่อมโยงยุโรปกับเอเชียของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงความสำคัญของการนำวิสัยทัศน์ฯ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในความร่วมมือในประเด็นระดับโลกต่าง ๆ และประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์