หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สปป. ลาวเตรียมพัฒนาระบบชำระเงินรองรับการเป็นศูนย์กลางการชำระเงินที่ทันสมัย และปลอดภัย

6 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 1296)

นายสุลิสัก ทำมะวง หัวหน้ากรมคุ้มครองระบบชำระเงิน ธนาคารแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะด้านการเงินและการธนาคารที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงิน FinTech ธุรกิจ Startup ในหลายประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมในการต่อยอดธุรกิจบนพื้นฐานการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 


โดยก้าวไปสู่ระบบ High Value Service เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถาบันการเงินและเงินตราของ สปป. ลาวในระยะ 10 ปี (2559 – 2568) และวิสัยทัศน์ปี 2573 ได้เน้นการพัฒนาระบบชำระเงินของประเทศให้เป็นศูนย์กลางการชำระเงินที่ทันสมัย ปลอดภัย

 

โดยสร้างระบบที่มีลักษณะรวมศูนย์ ทั่วถึง รองรับธุรกรรมที่หลากหลาย ปลอดภัย รวดเร็วสนับสนุนการชำระเป็นสกุลเงินกีบมากขึ้น ควบคุมเงินตราต่างประเทศและเชื่อมโยงตู้ ATM ของทุกธนาคาร

 

ธนาคารแห่ง สปป. ลาวจึงได้พัฒนาระบบชำระเงินในประเทศและระหว่างประเทศผ่านระบบ Systemically Important Payment Systems (SIPS) ซึ่งธนาคารแห่ง สปป. ลาวจะเป็นผู้ควบคุมระบบดังกล่าว ประกอบด้วยระบบการชำระเงินแบบทันทีและศูนย์ชำระเช็ค สำหรับการทำธุรกรรมเล็ก ๆ บริษัท Lao National Payment Network (LAPNet) จะเป็นผู้ควบคุมระบบ โดยจะมีบริการใช้บัตร ATM ของธนาคารต่าง ๆ ร่วมกัน (Lao ATM Pool Switching: LAPS) ในการตรวจสอบยอดเงินและถอนเงินสดข้ามธนาคารผ่านตู้ ATM  ปัจจุบันบริษัท LAPNet มีธนาคารที่เป็นสมาชิกจำนวน 12 แห่ง

 

สถิติเดือน ก.ค. 2562 พบว่า

-มีเครื่องรับบัตร Point of Sale System (POS) 3,986 เครื่อง

-ตู้ ATM 1,277 แห่ง

-บัตร ATM 1,518,497 ใบ

-การให้บริการชำระแบบที่ไม่ใช้เงินสด ประกอบด้วยธนาคารผู้ให้บริการบัตร ATM 24 แห่ง

-ธนาคารผู้ให้บริการ Mobile Banking 12 แห่ง

-E-Money/E-Wallet  4 แห่ง (ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง สถาบันการเงินจุลภาค 1 แห่ง และนิติบุคคล 1 แห่ง) -ธนาคารผู้ให้บริการชำระผ่านเครื่อง POS  8 แห่ง ผ่าน Alipay 3 แห่ง และผ่าน WeChat Pay 1 แห่ง -สำหรับระบบชำระเงินระหว่างประเทศมีผู้ให้บริการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT 31 แห่ง ผ่าน MoneyGram และ Western Union 15 แห่ง (ธนาคาร 12 แห่ง และนิติบุคคล 3 แห่ง)

 

การให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code ระหว่าง สปป. ลาวกับไทย (ธนาคารการค้าต่างประเทศและธนาคารธนชาต) และการโอนเงินระหว่าง สปป. ลาวกับไทยโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์