หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 46 ให้โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

27 ธันวาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1044)

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ "1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2561 กรมอาเซียนได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 44 แห่ง ใน 44 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสำหรับปี 2562 นี้ ได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 8 แห่ง รวมเป็น 52 แห่ง เท่ากับอายุของการก่อตั้งอาเซียนในปี 2562 นี้ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

ล่าสุด เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้มีการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายฐากูร ชวนะพงษ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมเจตต์ เลิศวิลัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1และนางอำไพ วัฒนะเหลืองอรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายซึ่งมุ่งเน้นให้น้อง ๆ นักเรียนได้แสดงความสามารถและเรียนรู้อย่างสนุกสนานไปพร้อมกัน ซึ่งรวมถึง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในหลากหลายมิติ การเล่นซุ้มเกมส์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและภาษาอังกฤษจัดโดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้เชิญคุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ จัดห้องเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียนด้วย และในโอกาสนี้ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบชั้นหนังสือที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล ซึ่งได้รวบรวมมาจากการประชุมต่าง ๆ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนตลอดปี ให้แก่โรงเรียนวัดดอนทองเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนแห่งที่ 46 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

ที่มา กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์