หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ส่งเสริมความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน – จีน

25 ธันวาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 258)

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการเสวนา High-level Forum หัวข้อ "เสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อเพื่ออนาคตร่วมกัน” Fostering Media Partnership for a Shared Future ภายใต้กิจกรรมพิธีปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน – จีน ปี 2562  ณ ห้องเวิลด์บอลลูม C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (23 ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น.)

โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานการจัดงานครั้งนี้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน สื่อมวลชนไทย อาเซียน จีน สมาคมไทย-จีน ร่วมต้อนรับและรับฟังการเสวนาฯ 

และในช่วงค่ำ เวลา 17.00 – 19.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ ฯพณฯ นายเกา เจี้ยนหมิน รัฐมนตรีช่วยกำกับดูแลทบวงกิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน หัวหน้าคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเข้าร่วมพิธีปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน – จีน ปี 2562 พร้อมทั้งร่วมกล่าวสารแสดงความยินดีในพิธีปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน – จีน ต่อด้วยพิธีมอบรางวัล "ASEAN  - China Short Video Competition” การแสดงทางวัฒนธรรมอาเซียน ไทย จีน การแสดงดนตรีและร่วมรับประทานอาหารค่ำ (Gala Dinner) 

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากอาเซียนกับจีน ภายใต้ "ปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน-จีน” โดยที่ผ่านมา อาเซียน-จีน ได้ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ การรับมือกับข่าวลวงผ่านสื่อออนไลน์ การสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที 

อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนอาเซียนและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านสื่อสารมวลชล การจัดกิจกรรมสัมมนาสื่อสมัยใหม่อาเซียน-จีน การร่วมผลิตภาพยนตร์ การถ่ายทำสารคดีร่วมกัน
 
การจัดพิธีปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน – จีน (Closing Ceremony of the China – ASEAN Year of Media Exchange) ในวันนี้(23ธ.ค.62) เกิดจากทางการจีนเสนอให้มีการจัดงานฯ ในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยให้ไทยในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ดำเนินการจัดงานดังกล่าว
 
นอกจาก ความสัมพันธ์ด้านสื่อมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียนแล้ว ไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีความร่วมมือกับหน่วยสื่อของจีน 5 องค์กร ได้แก่ สถานีวิทยุจีนระหว่างประเทศ กลุ่มสื่อยูนนาน ศูนย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ระหว่างภาคพื้นของจีน และเมื่อเดือนพฤศิจกายน 2562 ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การผลิตสื่อต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมพัฒนาด้านสื่อมวลชนได้รอบด้านมากขึ้น 


ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์