หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การนำเข้ามะพร้าวภายในกรอบ AFTA ไม่มีผลกระทบต่อราคามะพร้าวในประเทศ

17 ธันวาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 494)

กรมการค้าต่างประเทศ ยืนยันการนำเข้ามะพร้าวภายในกรอบ AFTA ไม่มีผลกระทบต่อราคามะพร้าวในประเทศ 

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการอนุมัตินำเข้ามะพร้าวภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า (AFTA )ว่า หลังจากที่คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ได้พิจารณาอนุมัติการนำเข้า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้เห็นชอบให้ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมะพร้าวจำนวน 15 ราย นำเข้ามะพร้าวผลภายใต้กรอบ AFTA สำหรับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ในปริมาณไม่เกิน 32,543 ตัน เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตภายในประเทศขาดแคลนและการนำเข้าจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามนำมะพร้าวนำเข้าไปจ้างกะเทาะนอกโรงงาน  ห้ามนำไปจำหน่าย จ่าย โอนภายในประเทศ  ต้องรายงานบัญชีสมดุลแปรสภาพมะพร้าวผลเป็นเนื้อมะพร้าวขาวและนำเข้าได้เพียง 2 ด่านเท่านั้นคือ ด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพและด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น 

พร้อมยืนยันว่า การนำเข้ามะพร้าวปริมาณดังกล่าว ไม่มีผลผลกระทบต่อราคามะพร้าวภายในประเทศ เพราะผลผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอและยังมีมาตรการคุมเข้มและติดตามมะพร้าวที่นำเข้าอย่างเข้มงวด

ในส่วนของกรมฯ จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด หรือบางส่วนตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (แบบ ต.2) เพื่อประกอบการนำเข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดและจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้ามะพร้าวภายใต้กรอบ AFTA สำหรับปี 2562 ในช่วง 20 วันที่เหลือ หรือภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2562 นี้ ให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนดอย่างเข้มงวด หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด กรมฯ จะพิจารณาลงโทษตามกฎหมายต่อไป 

อย่างไรก็ตาม จากการใช้มาตรการนำเข้าที่เข้มงวดส่งผลให้ราคามะพร้าวผลในประเทศในปัจจุบันขยับตัวสูงขึ้น โดยราคามะพร้าวผลใหญ่ที่เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขายได้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 22–23 บาทต่อผลและผลกลาง 11–14 บาทต่อผล เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ผลใหญ่ขายได้เพียง 6–7 บาทต่อผล และผลกลาง 3–4 บาทต่อผลเท่านั้น

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์