หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
หอการค้าน่าน หารือความร่วมมือการค้ากับนักธุรกิจแขวงอุดมไช สปป.ลาว หวังเชื่อมการค้าจีน และเวียดนาม

9 ธันวาคม 2019

หอการค้าน่าน เดินหน้ารุกการค้าต่างประเทศ หารือความร่วมมือทางการค้ากับนักธุรกิจแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หวังเชื่อมการค้าจีน และเวียดนาม

เมื่อ 8 ธ.ค. 62 ที่วิทยาลัยลาวนานาชาติ แขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าน่าน นำนักธุรกิจและผู้ประกอบการจังหวัดน่าน ประชุมหารือความร่วมมือทางการค้ากับนักธุรกิจ และผู้ประกอบการของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีประเด็นที่น่าสนใจของการพัฒนาของแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจะเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าจากจีนผ่านลาว เชื่อมต่อไปยังประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้

จึงจำเป็นต้องมีการหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างกัน ที่จะผลักดันสู่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายนำไปกำหนดเป็นนโยบาย เช่น การออกวีซ่าหน้าด่าน (Visa on Arrival) ที่ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ยกเลิกไปได้พิจารณานำกลับมาให้สามารถทำได้หน้าด่านเช่นเดิม การกำหนดอัตราภาษีนำเข้า ส่งออก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ให้สามารถกำหนดต้นทุนที่คงที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ ได้มีการแนะนำนักธุรกิจและกิจการที่ดำเนินงาน เพื่อดำเนินการจับคู่ธุรกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ โดยนายสมคิด สุดทิวง ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยท่านคำพัน เผยทะวง เจ้าแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีนโยบายที่จะให้นักธุรกิจมาลงทุนในแขวงอุดมไชมาก ๆ ซึ่งได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจระดับแขวงให้กับนักลงทุน ส่วนที่นอกเหนืออำนาจที่มีก็จะนำเสนอรัฐบาลพิจารณา การประชุมหารือในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างกันที่จะต้องพัฒนาสร้างความต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการพบปะหารือเป็นประจำทุกปีก็จะเป็นการต่อยอดพัฒนาต่อไป

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์