หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อาเซียน-ญี่ปุ่น ประชุมส่งเสริมสุขภาพเพื่อสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ

6 ธันวาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 450)

วันที่ 4 ธ.ค. 62 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน-ญี่ปุ่น ในประเด็นเรื่องสังคมเอื้ออาทร ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานจากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน-ญี่ปุ่น เป็นการประชุมที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น และมีการเชิญผู้แทนจาก 3 สาขาความร่วมมืออาเซียน ได้แก่ สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สาขาแรงงาน และสาขาสาธารณสุข จากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมการประชุมตามประเด็นหัวข้อที่จะมีการกำหนดในแต่ละปี สำหรับปี 2562 มีการจัดประชุมฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2562 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ คือ การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีและมีคุณภาพสำหรับการเป็นสังคมเพื่อคนทั้งมวล โดยผู้แทนจากทั้งสามกระทรวงของประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้นำเสนอรายงานการดำเนินงานของประเทศในหัวข้อการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ

 

ซึ่งใน (4 ธ.ค. 62) ได้รับเกียรติจาก Dr. Yasuhiro Suzuki ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด Aichi และรองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กล่าวเปิด การประชุม และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อการส่งเสริมการป้องกันอาการสมองเสื่อมเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพและคุณภาพ พร้อมด้วยการนำเสนอจากผู้แทนองค์การอนามัยโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศของญี่ปุ่น และ องค์การไจก้า รวมถึงการนำเสนอรายงาน โดยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน

 

www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์