หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เงินอิเล็กทรอนิกส์เติบโตสูงในอินโดนีเซีย

3 ธันวาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 502)

รายงาน 2019 Southeast Asia E-Money Market ระบุว่า ในปี 2561 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการทำธุรกรรม e-money ในภูมิภาคเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 31 โดยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แสดงการเติบโตที่มีประสิทธิภาพกรณีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่ธนาคารกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิสก์ที่ไม่ใช่ธนาคารที่ได้รับความนิยมในอินโดนีเซียมีส่วนแบ่งการตลาดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 36 ของตลาด e-money ทั้งหมดในอินโดนีเซียในปี 2561 

อินโดนีเซียนับเป็นประเทศที่มีพัฒนาการด้านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อินโดนีเซียนับเป็นประเทศที่มีพัฒนาการด้านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-money และ e-wallet เป็นอย่างมาก เพื่อรองรับภาคอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งรองรับประชาชนอินโดนีเซียจ านวนมากที่ไม่มีบัญชีธนาคารความพร้อมและความหลากหลายในระบบการชำระเงินดังกล่าว ส่งผลให้ภาคอีคอมเมิร์ซเของอินโดนีเซียจริญเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยประชาชนสามารถเข้าถึง/เลือกซื้อสินค้าจากหลากหลายช่องทางโดยไม่ถูกจำกัดด้านวิธีการชำระเงิน ซึ่งอาจส่งผลเชิงบวกต่อสินค้า/บริการไทยบนตลาดการค้าออนไลน์ e-platform ในอินโดนีเซีย

สำหรับโอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย

การส่งเสริมการนำสินค้า/บริการไทยขึ้นทะเบียนบนตลาดการค้าออนไลน์ e-platform ของบริษัทสัญชาติอินโดนีเซีย (เช่น Tokopedia, Bukalapak และ Blibli เป็นต้น) หรือบริษัทคู่แข่งจากต่างประเทศ (เช่น Shopee, Lazada, Tencent, Alibaba, JD.id เป็นต้น) จะทำให้สินค้าและบริการไทยมีโอกาสในตลาดอินโดนีเซียที่มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

หากตลาดการค้าออนไลน์ e-platform ของไทยสามารถเชื่อมโยงระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์/สร้างความร่วมมือกับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของอินโดนีเซีย โดยมีระบบ clearing and settlement ก็จะสามารถอ านวยความสะดวกการซื้อสินค้า/บริการไทยมากยิ่งขึ้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์