หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทยเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรเทิง หรือ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

2 ธันวาคม 2019

(29 พ.ย. 2562) เวลา 15.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมพูดคุยกับ น้องลิลี่ ศิรินทร์ โอภาสานนท์ ตัวแทนเยาวชนไทยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลเกาหลีให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ Korea National University of Arts ในรายการ Government Weekly สรุปประเด็นดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสามารถของน้องลิลี่ เยาวชนไทยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลเกาหลีให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ Korea National University of Arts และได้รับโอกาสให้ไปแสดงความสามารถทางดนตรีในเวทีระดับประเทศและระดับโลก เช่น การแสดงร่วมกับวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพ และวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร 

นอกจากนี้ น้องลิลี่ยังเป็นทูตวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านวิชาการและด้านดนตรี อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วน ทั้งครอบครัว โรงเรียน ต้องร่วมกันสนับสนุนกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น เพื่ออนาคตที่ดี สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและประเทศชาติ
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยและเกาหลีใต้นับเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟ้นกันมาอย่างยาวนาน และเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในรอบ 7 ปี เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ในหลายด้าน และพบกันอีกครั้งในการประชุมสุดยอดอาเซียนและคู่เจรจาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา และครั้งนี้ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – เกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะมีความก้าวหน้าของการพัฒนาประเทศร่วมกันในอีกหลายด้าน
 
ขณะเดียวกันรัฐบาลกำลังส่งเสริมการพัฒนาประเทศผ่านมิติด้านวัฒนธรรมโดยนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน ศิลปะการแสดง พิธีกรรมและงานเทศกาล งานช่างฝีมือ ธรรมชาติ กีฬาและภูมิปัญญาไทย สำหรับศิลปะการแสดงโดยเฉพาะดนตรีและภาพยนตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบรรเทิงที่จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 

นอกจากนี้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะดึงเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จึงมีการพูดถึงเรื่องการจัดเทศกาลดนตรีนานาชาติหรือ Thailand Music festival เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างจุดขายทางดนตรีให้กับประเทศไทย เหมือนกับเทศกาลดนตรีทูมอโร่ว์แลนด์ "tomorrow land" ของประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำไปปรึกษาหารือกันเพื่อผลักดันในเรื่องนี้
 
ช่วงท้ายรายการ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดัน Startup SME และ Social Enterprise ให้เกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและรองรับการทำงานของคนรุ่นใหม่ให้มีความมั่นคงในอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นให้ภาคเอกชนและประชาสังคมเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน ซึ่งในส่วนของการส่งเสริม Startup นั้น ต้องครอบคลุมตั้งแต่ Startup ที่เพิ่งจะเริ่มต้น แบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก คือ 

1) E-commerce

2) การเงิน

3) การเกษตร

4) การศึกษา

5) การบริการ

6) Internet of Things 

ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้รัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งฝากถึงเยาวชนไทยทุกคนตั้งใจศึกษาเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดเพื่ออนาคต

 

 

ที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์