หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-เคนยา มิตรประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและในอาเซียน

2 ธันวาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 456)

(2 ธันวาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล นางโมนีกา จูมา (H.E. Mrs. Monica Juma) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเคนยา เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเยือนไทย สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ไทยกับเคนยามีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานมากกว่า 50 ปี พร้อมขอบคุณที่ประธานาธิบดีเคนยาได้มีสาส์นถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแสดงความยินดีในโอกาสที่ชนะการเลือกตั้ง

ด้านรัฐมนตรีฯ กล่าวขอบคุณไทยที่เป็นมิตรประเทศที่สำคัญของเคนยา ทั้งในระดับทวิภาคีและในอาเซียน โดยเคนยาเห็นพ้องว่า ทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมาก และมุ่งหวังที่จะกระชับและส่งเสริมความร่วมมือกับไทยอย่างรอบด้านและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเคนยาพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนไทยอย่างเต็มที่

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องหาแนวทางร่วมมือในการผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยไทยพร้อมสนับสนุนให้ภาคเอกชนไปลงทุนที่เคนยาในสาขาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น อาทิ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประมง การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ เครื่องจักรกล การเกษตร สาธารณสุข การโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

ทั้งนี้ ไทยและเคนยาเห็นพ้องว่าทั้งสองประเทศถือเป็นประตูสู่อาเซียนและแอฟริกา โดยสามารถใช้พื้นฐานความสัมพันธ์ทวิภาคีเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคีต่อไป

 

นอกจากนี้ ไทยมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในด้านการทำประมงและการแปรรูปสินค้าประมง รวมทั้งยังสามารถร่วมมือกันได้ในกรอบสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IORA) โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ เศรษฐกิจภาคทะเล การทำประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ

 

โดยไทยมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการพัฒนาความเชื่อมโยงทางทะเลเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนในภูมิภาค
 

ที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์