หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
เชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ 9 ธันวาคมนี้

29 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1088)

จากประกาศของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า เตรียมเปิดศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อให้บริการสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่มีความประสงค์จะขอวีซ่าเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และมาเก๊า  

        ส่วนผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองเอกสารจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จะต้องไปยื่นเอกสารที่ ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ เท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ จะไม่รับคำร้องขอยื่นเอกสาร 

        อย่างไรก็ตาม เอกสารการยื่นขอวีซ่าทั้งหมดจะยังคงต้องได้รับการอนุมัติและออกโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ รวมถึงอำนาจในการกำหนดให้ผู้ยื่นคำร้องนำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายื่นเพิ่มเติม หรือขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

        สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางทูต หรือผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าทางการทูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี และวีซ่าราชการ ยังคงต้องไปยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่โดยตรง 

        ขณะเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จะยังคงให้บริการสำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองเอกสาร หนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทางชั่วคราวของชาวจีนเช่นเดิม  และศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ จะมีการคิดค่าบริการสำหรับการทำวีซ่าด้วย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า และค่าธรรมเนียมเอกสารเร่งด่วนให้กับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่อีกด้วย

        ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่โครงการกรีนพลัส มอลล์ 3 เลขที่ 161/48 หมู่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย สามารถยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมได้ระหว่างเวลา 09.00 น.-15.00 น. คำร้องประเภทด่วน ให้ยื่นภายในเวลา 11.30 น. และสามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.00 น.ของวันทำการถัดไป ส่วนเวลารับเอกสารทั่วไป ระหว่าง 09.00 น.-16.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5208-0577 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.visaforchina.org


ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์