หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
พาสปอร์ตในภูมิภาคอาเซียน เดินทางฟรีวีซ่าได้กี่ประเทศ

28 พฤศจิกายน 2019

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท Henley & Partners ได้เผยแพร่อันดับพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก (Henley Passport Index 2019) หรือพาสปอร์ตของประเทศที่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า (ฟรีวีซ่า) มากที่สุดในโลก โดยรวบรวมข้อมูลจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATAS) และฝ่ายวิจัยของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลของพาสปอร์ตจาก 200 ประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้

อันดับ 1 สิงคโปร์ ฟรีวีซ่า 190 ประเทศ (ร่วมกับญี่ปุ่น)

อันดับที่ 12 มาเลเซีย ฟรีวีซ่า 177 ประเทศ (ร่วมกับลิกเตนสไตน์)

อันดับที่ 21 บรูไน ฟรีวีซ่า 165 ประเทศ

อันดับที่ 66 ไทย ฟรีวีซ่า 77 ประเทศ 

อันดับที่ 73 อินโดนีเซีย ฟรีวีซ่า 70 ประเทศ (ร่วมกับแซมเบีย)

อันดับที่ 77 ฟิลิปปินส์ ฟรีวีซ่า 65 ประเทศ  (ร่วมกับคิวบา และกานา)

อันดับที่ 88 กัมพูชา ฟรีวีซ่า 53 ประเทศ (ร่วมกับชาด และหมู่เกาะคอโมรอส)

อันดับที่ 90 เวียดนาม ฟรีวีซ่า 51 ประเทศ (ร่วมกับแอฟริกากลาง และเติร์กเมนิสถาน)

อันดับที่ 92 สปป. ลาว ฟรีวีซ่า 49 ประเทศ (ร่วมกับแองโกลา แคเมอรูน อียิปต์ เฮติ และจอร์แดน)

อันดับที่ 95 เมียนมา ฟรีวีซ่า 46 ประเทศ (ร่วมกับจิบูตี และไนจีเรีย)


ที่มาและรายละเอียดฟรีวีซ่าของแต่ละประเทศ: https://www.henleypassportindex.com/passport

เรียบเรียงและอินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์