หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมกรอบความร่วมมือลุ่มแม่โขง-เกาหลีใต้ ยกระดับความร่วมมืออนุภูมิภาค

28 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 449)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 โดยเป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งแรกของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี  ห้องประชุมผู้นำ ชั้น 3 ศูนย์การประชุมนูริมารู เอเปค เฮาส์ ซึ่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมกัน นอกจากนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี มีผู้นำจากประเทศสมาชิกอีก 4 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายกรัฐมนตรีลาว ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา และนายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายกรัฐมนตรีได้รับเกียรติให้กล่าวเปิดการประชุมในฐานะประธานร่วม 

นายกรัฐมนตรี ยินดีที่ได้เป็นประธานร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ขอบคุณที่สาธารณรัฐเกาหลีให้ความสำคัญต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่จึงเป็นโอกาสในการยกระดับความร่วมมือสู่ระดับสูงสุด และถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมกันทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินความร่วมมือในด้านต่างๆ ภายใต้ปฏิญญาแม่น้ำฮัน รวมทั้งร่วมกันหารือแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือในอนาคต โดยการปรับสาขาความร่วมมือให้สอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy) ของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกำหนด 3 P ได้แก่ 

1.การส่งเสริมการพัฒนาที่เน้นประชาชน(People) 

2.ความเจริญรุ่งเรือง(Prosperity) 

3.สันติภาพ(Peace) เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันที่สะท้อนให้เห็นการปรับตัวเข้าหากัน

 

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณฝ่ายเกาหลีที่ได้ยกร่างปฏิญญาแม่น้ำโขง-แม่น้ำฮัน เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม โดยจะเป็นเอกสารสำคัญในการกำหนดแนวทางและการดำเนินความร่วมมือในระยะต่อไป เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของกรอบความร่วมมือฯ ให้เป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในอนุภูมิภาคอย่างแท้จริง


ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์