หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย – จีน ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและทางทหารให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

27 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 488)

ไทย – จีน ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและทางทหารให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

(27 พ.ย. 2562) เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายหวัง เสี่ยวหง (H.E. Mr. Wang Xiaohong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับ ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมยินดีที่รัฐมนตรีฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมรักษาความปลอดภัยพิเศษ (Special Security Bureau) อีกหนึ่งตำแหน่ง

 

โดยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของความสัมพันธ์ไทย - จีน เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือ เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ให้มีความเป็นรูปธรรมในทุกมิติบนพื้นฐานของหลักการ 3 Ms -  ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (mutual trust) ความเคารพซึ่งกันและกัน (mutual respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit)

ด้านรัฐมนตรีฯ กล่าวยินดีกับพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความแน่นแฟ้นและรอบด้าน โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสีฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญมิตรภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณประชาชนจีน อีกทั้งนายกรัฐมนตรีหลี่ฯ ยังได้ฝากความปรารถนาดีมายังรองนายกรัฐมนตรี สะท้อนให้เห็นว่าจีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและทางทหารให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบให้เสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการก่อการร้าย ความร่วมมือทางอาญา และการต่อต้านการฟอกเงินรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย


ที่มา www.thaigov.go.th
    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์