หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

26 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 842)

(25พ.ย.2562)  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานร่วมกับ นางคิม ยุน มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคม ของเกาหลีใต้ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (The ASEAN-ROK Ministerial Meeting on Smart City)

 

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  ได้มีการร่วมหารือทวิภาคีไทยเกาหลีใต้กับนางคิม ยุน มี เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะมุ่งเน้นในหลายด้าน ได้แก่

-การพัฒนาเมือง (Smart Urban Development)

-ความปลอดภัย (Smart Safety)

-คมนาคม (Smart Transport)

-ระบบบริหารจัดการน้ำ (Smart Water) เป็นต้น

โดยการเจรจานั้น ประเทศไทยและเกาหลีใต้จะมีแนวทางการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยร่วมกันในปี 2563 ถึง 5 ด้าน ได้แก่

1) การร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย (K-SCON)

2) การร่วมลงทุนในเมืองอัจฉริยะผ่าน Plant  Infrastructure and Smart City Fund (PIS Fund)

3) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมืออัจฉริยะอาเซียน เกาหลีขึ้นในประเทศไทย (Smart City Cooperation Center)

4) โปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านเมืองอัจฉริยะ (Training Program)

5) การจัดงานมหกรรมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเมืองอัจฉริยะไทย-เกาหลีใต้

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ นายพุทธิพงษ์ และ นางคิม ให้เกียรติเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือด้านการขนส่งและการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของเมืองอัจฉริยะ ดีป้า ร่วมกับ Korea Transport Institute Korea Transport Institute และ Korea Research Institute for Human Settlements ของเกาหลีใต้
 

 

 

ที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์