หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ร่วมส่งแรงเชียร์ ผู้แทนเยาวชนพิการไทยร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยี 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

22 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 437)

พม. ชวนคนไทยร่วมส่งแรงเชียร์ ผู้แทนเยาวชนพิการไทย ร่วมแข่งขัน IT Challenge 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

วันนี้ (22 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ให้คณะเยาวชนพิการไทยที่เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและรับโอวาท ที่ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในฐานะตัวแทนประเทศไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฯ  พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันแก่คณะเยาวชนพิการไทย 

นายปรเมธี กล่าวว่า โครงการการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล (Global IT Challenge for Youth with Disabilities) เป็นการแข่งขันของเยาวชนพิการ เพื่อวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลระดับประเทศภายในทวีปเอเชียและแปซิฟิก โดย Rehabilitation International Korea (RI Korea) เป็นผู้จัดการแข่งขัน และประสานงานร่วมกับประเทศต่างๆ ที่มีความประสงค์ที่จะส่งเยาวชนพิการเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของเด็กพิการ โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2535 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จากนั้นได้มีการขยายวงกว้างไปสู่ทวีปยุโรป แอฟฟริกา และเอเชียกลาง จนกลายเป็นการแข่งขันระดับโลกเมื่อปี 2554 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Rehabilitation International Korea (RI Korea) สาธารณรัฐเกาหลี และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 เยาวชนพิการไทยได้แสดงศักยภาพและความสามารถและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 จำนวน 1 เหรียญเงินประเภททีม และ 3 เหรียญทองแดง ในประเภทรายบุคคลและประเภททีม ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับปี 2562 กระทรวง พม. โดย พก. ได้คัดเลือกเยาวชนพิการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 – 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อายุระหว่าง 14 – 22 ปี จำนวน 8 คน และเข้าค่ายเก็บตัวเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) eTool challenge 2) eLifeMap challenge 3) eContent challenge และ 4) eCreative challenge สำหรับรายชื่อคณะเยาวชนพิการไทยที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย 1) นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล อายุ 17 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 2) นายวรภพ สมอดี อายุ 19 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โรงเรียนศรีสังวาลจังหวัดเชียงใหม่ 3) นายศุภโชค สุขจำลอง อายุ 18 ปี พิการทางออทิสติก สมาคมออทิสติกสามัคคีไทย 4) นายชนินทร์ จันทร์อยู่ อายุ 18 ปี พิการทางออทิสติก ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ พัทยา 5) นางสาวสุชัญญา หองส่ำ อายุ 17 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ 6) นายธีรพล แพงสี อายุ 18 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ 7) นายอนันต์ บุญคำกุล อายุ 18 ปี พิการทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ และ 8) นายทยากร แจ่มปัญญา อายุ 18 ปี พิการทางการเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา

นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากวิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมให้การสนับสนุนด้านวิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งนี้ ขอให้เยาวชนพิการไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ที่ได้มีโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 ได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันอย่างเต็มที่ ประสบความสำเร็จ และนำชื่อเสียงกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมนำประสบการณ์จากการแข่งขันฯ มาสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของตนเอง และสิ่งที่สำคัญต้องรู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจให้กันและกัน และการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนเยาวชนพิการประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดย กระทรวง  พม.  มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนพิการทุกคนในระดับนานชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

ที่มา www.thaigov.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์