หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประชุมกลาโหมอาเซียน-คู่เจรจาสำเร็จ ไทยรับคำชมจากผู้แทนทุกประเทศ

19 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 499)

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับและทำหน้าที่ประธานการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6  ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ วันที่ 18 พ.ย. 62

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์  โฆษก กห. เปิดเผยว่า  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานการประชุม ได้กล่าวแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้ประชาชนญี่ปุ่น จากผลกระทบใต้ฝุ่นฮากิบิสที่ผ่านมา  พร้อมทั้งขอขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ร่วมมือกันพัฒนาอาเซียน ให้มีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และขอชื่นชมประเทศคู่เจรจา ที่ให้การสนับสนุนความเป็นแกนกลางอาเซียน รวมถึงสนับสนุนกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงที่อาเซียนมีบทบาทนำ เพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคงในภูมิภาค บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสะท้อนอยู่ในเอกสาร "มุมมองอาเซียนต่อ อินโด - แปซิฟิก” ที่ผู้นำอาเซียนเห็นชอบร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาเซียน ในการมีปฏิสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือที่ทุกฝ่ายในภูมิภาคได้ประโยชน์ร่วมกัน

ต่อมา เลขาธิการอาเซียน นายลิม จ๊อก ฮอย ได้กล่าวรายงานความคืบหน้าของพัฒนาการอาเซียนที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมคาบเกี่ยวกับเสาหลักด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีพัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ร่วมกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น ด้วยความมุ่งมั่น เปิดกว้าง โปร่งใสและยึดหลักกฎหมาย

จากนั้น ทุกประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน โดยในภาพรวม ยังมีความกังวลต่อ ความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ และความท้าทายด้านความมั่นคงของภูมิภาคที่ซับซ้อนและเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการก่อการร้าย ความมั่นคงปลอดภัยด้านด้านไซเบอร์ การแพร่ขยายตัวของอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาค และปัญหาทะเลจีนใต้ โดยเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันจัดการและบริหารความขัดแย้งระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น
   
ในที่ประชุม ทุกประเทศได้ชื่นชมการต้อนรับของไทยอย่างอบอุ่นเป็นกันเองและการบริหารจัดการประชุมสำเร็จอย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ร่วมของรมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน และรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการ ADMM - Plus ในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การขยายโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา และการจัดทำหนังสือคู่มือแพทย์ทหารอาเซียน
และตอนท้ายการประชุม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกประเทศสมาชิกที่สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย และย้ำถึงความเชื่อมั่น ในความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา จะเป็นส่วนสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป พร้อมเชื่อมั่นว่าการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนและประธานการประชุม ADMM และ ADMM - Plus ของเวียดนามในปีหน้า จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน  และได้ทำพิธีส่งมอบการทำหน้าที่ประธานการประชุม ADMM และ ADMM - Plus ให้กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการเป็นประธานการประชุมปี 2563 ต่อไป

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์