หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประชุม รมว.กห.อาเซียน ย้ำยึดมั่นและรอบคอบความเป็นแกนกลางอาเซียน

18 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 394)

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม รมว.กห.อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat)  ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ วันที่ 17 พ.ย. 62

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณทุกประเทศสมาชิก ที่ให้การสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยและการเป็นประธานการประชุม ADMM  พร้อมชื่นชมประเทศสมาชิกที่ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยดำรงรักษาไว้ ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียน เพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทาย ของภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมเห็นร่วมกัน ที่จะร่วมกันดำรง "ความเป็นแกนกลางอาเซียน” ในกิจกรรมต่างๆ อย่างรอบคอบและกังวลต่อภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและภัยคุกคามจากไซเบอร์ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพ ของความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล การบรรเทาภัยพิบัติ และการติดต่อสื่อสาร กับประเทศคู่เจรจา โดยเฉพาะ การบริหารจัดการชายแดน การทำการประมงผิดกฎหมาย และการร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ที่ไทยได้ริเริ่ม เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

นาย ดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวชื่นชมไทยในการเป็น ประธานอาเซียน โดยเฉพาะการริเริ่มจัดกิจกรรมที่คาบเกี่ยวกับเสาหลักเศรษฐกิจ และเสาหลักสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งก่อให้เกิดพัฒนาการของอาเซียนไปพร้อมๆ กัน
ท้ังนี้ ที่ประชุมเห็นร่วมกันและพร้อมยินดีสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม
ในปี 63

พล.ท.คงชีพ’ กล่าวในภาพรวมว่า การประชุมและหารือของประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านการประชุม ADMM-Retreat ที่ผ่านมา ถือเป็นกลไกสำคัญ ของการหารือ แลกเปลี่ยนมุมมองความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาค รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน  ผลการประชุมจะนำไปสู่ความร่วมมือกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน สร้างเสถียรภาพ ความสงบและสันติสุขร่วมกันในภูมิภาค โดยดำรงความเป็นแกนกลาง อาเซียนร่วมกัน

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์