หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
รัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และนิวซีแลนด์ เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม ADMM Retreat และ ADMM Plus และหารือทวิภาคีกับไทย

18 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 324)

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ที่เดินทางเยือนไทยในโอกาสการประชุมกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 (ADMM Retreat & 6th ADMM-Plus) ระหว่าง 16 - 19 พ.ย.62 ณ โรงแรม Avani+Riverside Bangkok เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน ผลการหารือสรุปได้ดังนี้

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย พลโท พลาโบโว ซูเบียนโต้

1.1 ไทยแสดงความยินดีที่ รมว. กห. อินโดนีเซียรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และขอบคุณที่สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย

1.2 ไทยพร้อมสนับสนุน ASEAN Our Eyes ที่อินโดนีเซียได้ริเริ่ม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาค

1.3 อินโดนีเซียกล่าวขอบคุณไทยที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ( EWG) ที่อินโดนีเซียเป็นประธานร่วมกับออสเตรเลีย และพร้อมที่จะสานต่อและผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันที่จะเพิ่มพูนความสำคัญระหว่างกันให้มากขึ้นทั้งด้านการฝึก และการศึกษาในระดับต่างๆให้มากขึ้น

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ นาย เดลฟิน ลอเรนซานา

2.1 ไทยแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะมินตาเนาที่ผ่านมา และขอบคุณที่สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย และการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน – สหรัฐ (ASEAN –U.S. Maritime Exercise)

2.2 ไทยยืนยันที่จะสนับสนุนแนวทางปฏิบัติในปฏิสัมพันธ์ทางทะเล ที่นำมาซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพทางทะเลของภูมิภาค

2.3 ฟิลิปปินส์กล่าวขอบคุณ และพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล ที่ไทยจะเป็นประธานร่วมกับสหรัฐฯ ในวงรอบต่อไป

2.4 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนที่นั่งการศึกษาในระดับต่างๆ และการแลกเปลี่ยนการเยือน

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม พลเอก โง ซวน หลิก

3.1 ไทยชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทย-เวียดนาม และขอบคุณที่ส่งกำลังเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน –สหรัฐ (ASEAN –U.S. Maritime Exercise) 

3.2 ไทยยึดมั่นการเป็นแกนกลางอาเซียนและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี 63

3.3 เวียดนามขอบคุณในความสัมพันธ์อันดีทางทหารของทั้งสองประเทศ และจะกล่าวถึงการเป็นประธานอาเซียน ที่จะยึดมั่นความเป็นแกนกลางของอาเซียน และจะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาให้มากขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดตั้งกลไก ADMM-Plus ในปีดังกล่าว

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนิวซีแลนด์ นาย Ron Mark (รอน มาร์ค)

4.1 ไทยกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ ที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งความร่วมมือทางทหารของทั้งสองประเทศ และความร่วมมือด้านการฝึก และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน และการ ADMM-Plus โดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นแกนกลางอาเซียน (ASEAN Centrality) ของไทย 

4.2 นิวซีแลนด์ขอบคุณการให้การต้อนรับและการให้ความร่วมมือทางทหารกับนิวซีแลนด์ด้วยดีเสมอมา ทั้งทางด้านการฝึกและศึกษา และพร้อมที่จะดำรงความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่างกันให้ใกล้ชิดขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์