หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ม.มหิดล เปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัลรูปแบบใหม่แห่งแรกของอาเซียน

13 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 418)

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัลรูปแบบใหม่แห่งแรกของอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำรองรับงานวิจัยและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบทันสมัยสำหรับศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิด "หน่วยปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์ระบบดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 ห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พร้อมสาธิตห้องปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์การแพทย์แขนงต่างๆ โดยใช้งบประมาณปรับปรุงทั้งกล้องระบบดิจิทัลและชุดโมเดลกว่า 50 ล้านบาท ประกอบด้วย ห้องเรียนและระบบปฏิบัติการแบบดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อยกระดับศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาเดิม รวมถึง ปรับปรุงเทคโนโลยีด้านกล้องจุลทรรศน์และเลนส์ประกอบที่ต่อกับกล้องดิจิทัลความละเอียดสูง สามารถแสดงภาพขึ้นสู่จอโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้วที่ติดตั้งสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มย่อยได้อย่างเจาะจง ที่สำคัญยังได้ออกแบบและจัดหาห้องควบคุมที่ให้ผู้เรียนและผู้สอนสื่อสารกันได้แบบสองทิศทางแล้วนำเสนอผลการศึกษาและภาพจากห้องเรียนหนึ่งไปสู่อีกห้องเรียนผ่านระบบ เพื่อช่วยให้เกิดแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เรียนแบบ real-time

ทั้งนี้ ในเฟสแรกของระบบห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง รองรับการเรียนได้พร้อมกัน 40 กลุ่ม หรือ 250 คน หากเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 6 ห้อง ในปี 2563 จะรองรับผู้เรียนได้พร้อมกันได้กว่า 800 คน ซึ่งเป็นระบบที่มีศักยภาพทันสมัยในระดับแนวหน้าของอาเซียน

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์