หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมไทย - สหรัฐฯ ค.ศ. 2020 เป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ

13 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 792)

(12พ.ย.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่าง ไทย - สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2020 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ)

(จะมีการจัดพิธีลงนามในร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus : ADMM - Plus) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร)

สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยจะทำงานร่วมกับพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนอื่น ๆ อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก

โดยทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการฝึกและศึกษา การเสริมสร้างขีดความสามารถ การปฏิบัติการร่วมกัน และการพัฒนาหน่วยงานด้านความมั่นคงและการทหารให้มีความทันสมัย

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกลไกความมั่นคงในภูมิภาค ที่ทั้งสองฝ่ายตระหนักและพยายามรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนและบทบาทสำคัญของกลไกสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของภูมิภาคที่นำโดยอาเซียน ซึ่งรวมถึงกลไกการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาที่สนับสนุนความไว้วางใจและการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค


ที่มา www.thaigov.go.th

ภาพ voa thai


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์