หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ครม.เห็นชอบ กลาโหมไทย-จีน บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ

13 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 713)

(12พ.ย.62) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ (บันทึกความเข้าใจฯ)

(จะมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus : MDMM - Plus) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร)


มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบการทำงานในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีด้านการป้องกันประเทศบนพื้นฐานของหลักความเท่าเทียมกัน ผลประโยชน์ร่วมกันและการเคารพอย่างเต็มที่ต่ออำนาจอธิปไตยและและบูรณภาพเหนือดินแดนอย่างเต็มที่ ทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันด้านความมั่นคง ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลกในภาพรวม


ที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์