หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย เชิญชวนนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมาเที่ยวไทยมากขึ้น

11 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 534)

(11 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางสุจิตรา ทุไร (H.E. Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียฯ พร้อมแสดงความยินดีที่ไทยและอินเดียมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมาอย่างยาวนาน โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลอินเดียที่ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ เยือนอินเดียที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูตอินเดียฯ ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีอินเดีย ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ที่ผ่านมา เป็นโอกาสการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มีความใกล้ชิดมากขึ้น และขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความร่วมมือกับอินเดียมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ไทยถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีศักยภาพของอินเดีย จึงเห็นควรพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องการกระชับความร่วมมือในทุกด้าน ได้แก่

-ด้านสังคมวัฒนธรรม

-ด้านการศึกษา

-ความมั่นคง

-โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว

ไทยขอบคุณรัฐบาลอินเดียที่ดูแลนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังอินเดีย และสนับสนุนชาวอินเดียให้มาท่องเที่ยวยังประเทศไทย


ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมายังไทยเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับอินเดียครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 

ที่มา www.thaigov.go.th    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์