หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ของดีมีขาย สไตล์อาเซียน

8 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 816)

ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมคู่ขนาน "ASEAN Styles” ซึ่งได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งจากไทย และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ตามตัวอย่างดังนี้

1. บรูไน ดารุสซาลาม
- คุกกี้โฮมเมด จาก Taurean Bakeshop & Cafe 

2. กัมพูชา
- พริกไทยและเครื่องเทศ Kampot Pepper จาก Paradise Gardens Kampot

3. อินโดนีเซีย
- ผ้าบาติก จาก Fief (Butik Batik)

4. สปป. ลาว
- ผ้าไหมรางวัล UNESCO จาก Phaeng Mai Gallery 

5. มาเลเซีย
- การท่องเที่ยว


6. เมียนมา
- ผ้าใยบัว จาก Khit Sunn Yin

7. ฟิลิปปินส์
- เครื่องปรุงรส จาก Cristie Food Seasonings

8. สิงคโปร์
- ขนมทอดกรอบคลุกไข่เค็ม จาก Irvins
 
9. ไทย
- สินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) หรือสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง เช่น กาแฟดอยตุง ทุเรียนป่าละอู ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ไข่เค็มไชยา เป็นต้น

10. เวียดนาม
- ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป จาก Safoco 


ข้อมูลและอินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์