หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ BBB+ ขยับขึ้นเป็น A-

7 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 290)

โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. หรือ R&I ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายใหญ่ของญี่ปุ่น สำหรับมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของไทยยังคงอยู่ที่ระดับเสถียรภาพ (Stable Outlook) 

โดยมีปัจจัยสำคัญ ๆ ที่ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของประเทศเพิ่มขึ้น เช่น

-การดำเนินมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

-การเกินดุลการค้าและดุลบริการที่เพิ่มขึ้น

-การบริหารจัดการด้านการคลังที่มีประสิทธิภาพและมีรูปธรรมชัดเจน

-รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น 

ซึ่งการที่ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องนั้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ที่มา เพจ ไทยคู่ฟ้า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์