หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-UNHCR ผลักดันระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาผู้ลี้ภัย

7 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 257)

(7 พ.ย. 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายจูเซปเป เดอวินเซนตีส (Mr. Giuseppe De Vincentiis) ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNHCR's Representative in Thailand) เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับ UNHCR และยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการทำงานร่วมกับ UNHCR อย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องความคุ้มครองระหว่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 


พร้อมขอบคุณ UNHCR ที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้รับไปพิจารณาอย่างจริงจัง และคาดว่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติได้ภายในปีนี้


อย่างไรก็ตาม การจัดทำระบบคัดกรองยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับไทย มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อีกทั้ง ยังต้องจัดการกับปัญหาด้านการบริหารและกฎหมายที่ซับซ้อน งบประมาณ และการสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชน

ผู้แทน UNHCR กล่าวว่าเป็นโอกาสที่ดีในการพูดคุยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยร่วมกัน พร้อมทั้งชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาผู้ลี้ภัย ทั้งนี้ ผู้แทน UNHCR ให้คำมั่นว่า UNHCR พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือและผลักดันในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ลี้ภัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สำหรับการจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ นั้น ผู้แทน UNHCR เชื่อมั่นว่า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยจะทำให้การจัดทำร่างดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการสนับสนุนการจัดทำระบบคัดกรองของไทย โดย UNHCR ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ เช่น การศึกษาระบบคัดกรองของประเทศอื่นๆ ที่มีบริบทต่างกัน รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยในสาขาที่ UNHCR มีความเชี่ยวชาญ

ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และมีระบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน มีบางหน่วยงานของไทยเริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการมีระบบคัดกรอง เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ได้จัดตั้งกองกำกับการ 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน เพื่อดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย และระบบคัดกรองโดยตรง พร้อมขอให้ UNHCR เร่งรัดกระบวนการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามให้แก่บุคคลที่เป็นผู้ลี้ภัยอย่างแท้จริง


ที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์