หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
สีเหลืองเป็นสีของพระมหากษัตริย์บรูไน

3 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4324)

สีเหลืองเป็นสีของพระมหากษัตริย์บรูไน


ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเมื่อไปร่วมงานพิธีการของราชวงศ์ เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์