หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สภาธุรกิจสหราชอาณาจักร-อาเซียนพร้อมเข้ามามีบทบาทด้านเศรษฐกิจกับไทยมากขึ้น

1 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 494)

Baroness Lucy Neville-Rolfe DBE CMG ประธานสภาธุรกิจสหราชอาณาจักร-อาเซียน (UK-ABC) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.00 น. Baroness Lucy Neville-Rolfe DBE CMG ประธานสภาธุรกิจสหราชอาณาจักร-อาเซียน (UK-ABC) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสภาธุรกิจสหราชอาณาจักร-อาเซียน ที่เป็นตัวกลางในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสหราชอาณาจักรและตลาดอาเซียน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสหราชอาณาจักรเข้ามาดำเนินการค้าการลงทุนในอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 ซึ่งไทยเป็นประธานอาเซียนนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และไทยพร้อมเป็นประตูเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรกับอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้สหราชอาณาจักรเข้ามามีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนทุกด้าน ซึ่งอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่สำคัญในเอเชีย และกลุ่มประเทศสมาชิกมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงโดยรัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนจากภูมิภาคต่างๆ เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

ด้านประธานสภาธุรกิจสหราชอาณาจักร-อาเซียน กล่าวว่า UK-ABC ตระหนักดีถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่อนุภูมิภาค อาเซียน และภูมิภาคเอเชีย โดยสหราชอาณาจักรพร้อมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับไทยและอาเซียนมากยิ่งขึ้น ในสาขาที่สหราชอาณาจักรมีความเชี่ยวชาญ อาทิ ดิจิทัล การศึกษา การบริการทางการเงิน การท่องเที่ยว เป็นต้น

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการกระชับความสัมพันธ์อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งไทยเห็นว่า สหราชอาณาจักรเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในการพัฒนา โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรมนุษย์ พร้อมหวังว่าสหราชอาณาจักรจะให้ความสนใจเข้ามาเปิดสถาบันระดับอุดมศึกษาในไทย โดยจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนของไทย

ที่มา www.thaigov.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์