หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ผู้ชนะการประกวดประกวดดนตรีและขับร้อง “เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย”

31 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 948)

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประกวดดนตรีและขับร้อง "เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย” เนื่องในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ.2562 เพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต

ผู้ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ใน 2 บทเพลง ได้แก่

1. เพลง พลังอาเซียน (Advancing Together as One) โดยวง เจ้าจอมรังสิต

https://www.youtube.com/watch?v=pNkmVAcXr-M&feature=youtu.be

2. เพลง อาเซียนยั่งยืน (ASEAN Will Go Far) โดยวง ประหัตหรรษ์

https://youtu.be/IzGttl84pWs

กระทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณเยาวชนทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์