หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
โรงงานชอกโกแลตแม่ริม รับคนพิการเข้าทำงาน

31 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 624)

การประชุมเจ้า​หน้าที่​อาวุโส​คณะมนตรีประชาคมสังคม​และ​วัฒนธรรม​อาเซียน ครั้งที่ 27 ที่กระทรวงการพัฒนา​สังคม​ฯ เป็นเจ้าภาพ เลือกใช้ฟชอกโกแลตที่ผลิตจากโรงงานที่รับคนพิการเข้าทำงาน ภายใต้ความร่วมมือของ Asia-Pacific Development​Centre for Disability และโรงงานชอกโกแลตแม่ริม

 #ASEAN2019​#27thSOCAข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์