หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นโยบายหยุดยั้งยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดนสัมฤทธิ์ผล เดินหน้าบูรณาการ ประสานความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน

22 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 593)

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมมือกับประชาชนหยุดยั้งยาเสพติดและอาวุธสงครามตามแนวชายแดนตามนโยบายรัฐบาล โดยตลอดปี 2562 ตรวจพบและจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ยาเสพติด 4,379 ครั้ง ยึดของกลางไว้เป็นจำนวนมาก ดำเนินคดีตามกฎหมาย 1,711 คดี อย่างไรก็ตามยังมีความพยายามลักลอบและลำเลียงยาเสพติด จึงต้องเดินหน้าบูรณาการ และประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านเพื่อขจัดยาเสพติด

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงความร่วมมือของประชาชน ทำให้นโยบายหยุดยั้งยาเสพติดและอาวุธสงครามไว้ที่แนวชายแดนตามแนวนโยบายของรัฐบาลเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกองกำลังชายแดนของกองทัพบก ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเบาะแสจากประชาชน เปิดยุทธการกวาดล้างสกัดกั้นอย่างเข้มงวด ทั้งด้านการข่าว การลาดตระเวน การสนธิกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย การปะทะกับขบวนลำเลียงยาเสพติด การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบริเวณด่านพรมแดนตามช่องทางธรรมชาติและเส้นทางคมนาคม การสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสารส่งผ่านข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อใช้ในระหว่างปฏิบัติการติดตามขบวนการยาเสพติด รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ปิดช่องการลักลอบลำเลียงผ่านระบบดังกล่าว ตลอดปีงบประมาณ 2562 สามารถตรวจพบและจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติยาเสพติด จำนวน 4,379 ครั้ง ผู้ต้องหา 6,428 คน ยึดยาเสพติดของกลางได้เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ยาบ้ากว่า 184 ล้านเม็ด ไอซ์ 3,012 กิโลกรัม กัญชา 20,587 กิโลกรัม เฮโรอีน 74 กิโลกรัม พืชกระท่อมกว่า 4 ล้านกิโลกรัม พร้อมส่งต่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมาย 1,711 คดี และคดีถึงที่สุดแล้ว 72 คดี โดยมีการติดตามความคืบหน้าทางคดีและขยายผลสู่ต้นตอของขบวนการลักลอบยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน ยังคงมีความพยายามลักลอบลำเลียงโดยเฉพาะในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกองกำลังชายแดนกองทัพบก ยังเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในทุกมิติ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติด ไม่ให้ส่งผลกับประชาชนทั้งสองประเทศและไม่ให้เข้ามาบั่นทอนความสงบสุขของสังคมไทย

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์