หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
ความสำคัญของมื้ออาหารในกัมพูชา

2 กุมภาพันธ์ 2016

ทุกกิจกรรมต้องหยุดอัตโนมัติเพื่อพักรับประทานอาหารในกัมพูชา

ควรรู้ไว้ว่าชาวกัมพูชาให้ความสำคัญเรื่องเวลาสำหรับรับประทานอาหารมื้อเช้าและกลางวันมาก ดังนั้น พอถึงเวลาราว 7 โมงเช้าและเวลาเที่ยง ทุกกิจกรรมที่ชาวกัมพูชาทำอยู่จะหยุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อพักรับประทานอาหาร

โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์