หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ครม.เห็นชอบความร่วมมือทวิภาคี ไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8

9 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 426)

(7ต.ค.62)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8  (Agreed Minutes of the Eighth Meeting of the India – Thailand Joint Cooperation) ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 

สาระสำคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยและอินเดียที่มุ่งส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ โดยครอบคลุม 9 ประเด็น ดังนี้ 

1) ความสัมพันธ์ด้านการเมือง

2) ความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคง

3) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า

4) ความเชื่อมโยง

5) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และระหว่างประชาชน   

7) ความร่วมมือด้านกงสุล

8) ประเด็นภูมิภาคและพหุภาคี  

9) เรื่องอื่น ๆ เช่น ความตกลงบันทึกความเข้าใจที่อยู่ระหว่างการพิจารณา


ที่มา www.thaigov.go.th   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์